Українська Русский English Головна e-mail Мапа сайту
Про компанію
Послуги
Нас рекомендують
Новини
Контакти
Посилюється відповідальність за керування автомобілем у стані алкогольного сп"яніння
27.07.2016

Вносити зміни до паспортів через зміну назв міст та вулиць не потрібно.
08.07.2016

До Верховної Ради подано законопроект щодо скорочення кількості святкових і вихідних днів
31.05.2016

всі новини

05.06.2013

ULGroup провела семінар «Практика Європейського суду з прав людини в податкових справах»
23.04.2013

Послуга "Антирейдер"
22.04.2013

архiв
Legal Due Diligence в Україні

На сьогодні в Україні компанії та цілісні майнові комплекси, як правило, сконцентровані в руках тих, хто може або, принаймні, думає, що може забезпечити найбільш ефективне використання ресурсів, якими володіє компанія. Створюються крупні фінансово-промислові групи і холдингові компанії, які набувають у власність як промислових гігантів, так і невеликі підприємства, на фінансовому ринку України, як і у всьому світі, превалює тенденція до злиття і поглинань. При цьому придбання нових активів часто здійснюється хаотично і не завжди приділяється достатньо уваги належному юридичному оформленню необхідних для легалізації операції документів.

Для того, щоб інвесторові або компанії, яка може стати покупцем бізнесу чи вже володіє бізнесом, переконатися чи буде їм вигідна операція з придбання або здійснення подальших інвестицій в бізнес, необхідно зібрати якомога більше достовірних та об'єктивних даних про реальний стан справ в компанії, можливих ризиках в її діяльності і способах їх мінімізації. Збір власником таких даних про компанію є також ефективним засобом постійного моніторингу і оцінки ефективності роботи найманого менеджменту компанії або окремих її служб на окремих ділянках роботи.

Оптимальним способом збору і систематизації такої інформації, вважаємо, є Due Diligence, послуга, яка останнім часом широко пропонується багатьма юридичними компаніями України і набуває все більшу популярність серед клієнтів. У класичному понятті Due Diligence, прийнятому на Заході, - це процедура всестороннього аналізу і тестування правових, податкових, і фінансових аспектів діяльності компанії.

В той же час Due Diligence, який пропонується юридичними фірмами України, як правило, дещо відрізняється від Due Diligence в класичному розумінні цього терміну і обмежується вивченням правових і частково податкових аспектів діяльності компанії. Саме тому, мабуть, в українському юридичному середовищі укорінився термін Legal Due Diligence, про який і піде мова далі.

Як вже згадувалося, найчастіше Legal Due Diligence проводиться під час здійснення підготовчої роботи до операцій по купівлі-продажу компанії (її частини), здійснення реорганізацій шляхом злиття і приєднання. В той же час все частіше замовниками Legal Due Diligence стають власники компаній, які мають за мету здійснення постійного моніторингу і оцінки ефективності роботи найманого менеджменту компанії, її підвищення; власники холдингових компаній, які бажають оптимізувати і стандартизувати діяльність групи компаній для досягнення поставлених перед нею цілей; власники компанії, які бажають підготувати свою компанію до продажу за максимально вигідною для них ціною, в т.ч у зв'язку з підготовкою до проведення IPO.

Замовником Legal Due Diligence також може виступити і менеджмент компанії, який зацікавлений в отриманні незалежного експертного висновку юристів про стан компанії, оцінку ефективності роботи окремих її підрозділів, визначення проблемних ділянок, на які слід звернути увагу в першу чергу.

Перелік питань, які досліджуються при проведенні Legal Due Diligence, може доповнюватися або скорочуватися залежно від організаційно-правової форми компанії, її історії, а також цілей, які ставить перед собою Замовник. Повне дослідження правових аспектів діяльності компанії в межах процедури Legal Due Diligence зазвичай передбачає вивчення і аналіз організаційно - правових документів компанії; документів, пов'язаних з випуском, реєстрацією, здійсненням інших операцій з цінними паперами, правовстановлюючих документів на активи компанії, зокрема на об'єкти права інтелектуальної власності; документів фінансової і податкової звітності; ліцензій та дозволів; контрактів та інших документів, підтверджуючих кредиторську і дебіторську заборгованість; матеріалів судових справ; локальних актів компанії, колективного і трудових договорів, наказів, інших документів, пов'язаних з оформленням трудових відносин із співробітниками.

При проведенні Legal Due Diligence також може виникнути необхідність проведення співбесід із співробітниками, відповідальними за ділянки діяльності компанії, які досліджуються, в т.ч. з головним бухгалтером, менеджерами вищої і середньої ланки. Саме ці співробітники, як правило, володіють повною інформацією про історію і поточну діяльність компанії.

Саме тут хотілося б зупинитися на такому важливому моменті. Проведення Legal Due Diligence передбачає надання юридичній компанії всієї необхідної інформації (документів) в т.ч. яка відноситься до категорії конфіденційної (що є предметом комерційної таємниці компанії) і замовник повинен бути готовий до того, що таку інформацію необхідно буде надавати(забезпечувати її надання) і надавати в повному обсязі. Тільки в цьому випадку в результаті проведення Legal Due Diligence можна отримати бажаний результат – повну, об'єктивну і достовірну картину про компанію або про ту її ділянку, яка є предметом дослідження при проведенні Legal Due Diligence.

Просочування інформації побоюватися не варто, оскільки при укладенні договору з юридичною компанією остання гарантує нерозголошення інформації, отриманої в ході проведення Legal Due Diligence і всі юридичні компанії дуже жорстко дотримуються цього правила, оскільки це питання їх репутації.
Після дослідження наданих документів і інформації, як правило, здійснюється перехресна перевірка даних, отриманих в ході дослідження, для чого можуть використовуватися, зокрема, висновки аудиторських перевірок проведених раніше, а також інформація про компанію, отримана із загальнодоступних джерел, наприклад, із загальнодоступного державного реєстру судових рішень, системи розкриття інформації на фондовому ринку України та інших джерел.

За наслідками проведення Legal Due Diligence складається звіт, в якому дається висновок:
• щодо повноти та правильності оформлення документів компанії, що мають юридичне значення,
• щодо дотримання компанією процедур, встановлених законодавством та внутрішніми актами компанії,
• щодо виявлених правопорушень в діяльності компанії,
• оцінюються правові ризики, обумовлені виявленими недоліками, в т.ч. у вартісному еквіваленті,
• даються рекомендації щодо шляхів їх усунення,
• пропонуються рішення по оптимізації оподаткування компанії.

За домовленістю з замовникам в звіті може бути також дана оцінка ефективності здійснення роботи на окремих ділянках роботи компанії (зокрема договірної, претензійний - позовної, кадрової та ін.) та надані рекомендації щодо її підвищення.

І, на завершення, хотілося б дати безкоштовну юридичну рекомендацію компаніям, які можуть потенційно зіткнутися з необхідністю проведення Legal Due Diligence у майбутньому і зацікавлені отримати звіт з мінімальною кількістю виявлених недоліків і ризиків, пов’язаних з ними.

Наша практика проведення Legal Due Diligence свідчить про те, що компаніям необхідно приділяти особливу увагу належному оформленню зміни власників компанії, починаючи з моменту створення або приватизації компанії, правильності оформлення правовстановлюючих документів на активи, об'єкти інтелектуальної власності. Саме на цих ділянках найчастіше зустрічаються порушення, які несуть найбільші правові ризики і передбачають достатньо складну процедуру щодо їх усунення.

24.05.2007
Андрій Панченко

версія для друку

     
 
  Асоціація "Об'єднана юридична група" (ULGroup)
03680, Україна, м. Київ, вул. Ділова, 5-б, оф. 504
Тел./факс: +38 044 287 7803, +38 044 287 7804
e-mail:
office.ulg@ulga.com.ua